Studiemateriaal

  • ‘Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting', Vranken, Geldof en Van Menxel (UFSIA - Dep. Sociologie en Sociaal Beleid)Verschijnt jaarlijks.
  • Achtergronddossier ‘Samen armoede uitsluiten". Welzijnszorg 2006. + jaarlijkse achtergronddossiers bij verschillende thema's.
  • -Zorgzaam met Vrijwilligers - Toekomst geven aan je groep

-Armoede, dit is geen verbeelding - modellen om armoede aan te kaarten

-Schakels die bruggen slaan - over participatie van mensen in armoede (brochures uitgegeven door Welzijnsschakels)