Cijfers over armoede

Armoede in enkele cijfers

Zoals Emilie en Nico en hun familie zijn in Vlaanderen 100.000 mensen generatiearm. Ze erven de armoede als ware van hun ouders en grootouders.
Daarnaast zijn er ook nieuwe armen. Door omstandigheden, een echtscheiding, een faillissement of ziekte tuimelen ze in de armoede.
Alles samen leven meer dan 700.000 Belgen voordurend in armoede. Het is een schrijnende vaststelling. Leven in armoede is als opgesloten zitten in een cirkel. Europa werkt met de uitdrukking "armoede-risico". Dit wil zeggen dat mensen minder dan 60% van het gemiddelde inkomen hebben. In België is dat ongeveer 15%.
Mensen die in armoede leven, merken dag in dag uit dat ze geen toegang hebben tot kansen en mogelijkheden die anderen wél krijgen.
Eén op drie alleenstaande ouders met kinderen zijn arm. De helft van de chronisch zieken en de helft van de Marokkanen en Turken die in België wonen leven in armoede.

Onderwijs

België staat aan de top op vlak van onderwijs. Vooral voor hooggeschoolden doen wij het goed. De keerzijde van de medaille is minder fraai. Ons onderwijssysteem levert veel laaggeschoolden af. 1 op 8 leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma!
Te veel 15 - jarigen kunnen onvoldoende lezen en rekenen om zich in onze ingewikkelde maatschappij te redden.
Bij de volwassenen heeft 1 op 6 Vlamingen moeite met het lezen en/of invullen van brieven van de gemeente, de verzekeringspolis en bankafschriften.
De gevolgen voor de toekomst zijn dramatisch: 53% van de laaggeschoolden heeft geen job, tegenover 13% van de hooggeschoolden.
Bovendien zijn veel meer dan in andere landen de werklozen bij ons laaggeletterd.
Laaggeschoolden hebben minder vrienden. Hun sociale netwerk beperkt zich vaak tot hun eigen gezin. Mensen in armoede vinden te weinig aansluiting bij het verenigingsleven.
Hoe lager de scholingsgraad, hoe groter het risico op armoede. 23% van de laaggeschoolden wacht een toekomst in armoede.
Vooral socio-economische factoren (Zijn de ouders arm of niet)  bepalen of leerlingen het goed doen op school.
Leerkrachten leveren enorme inspanningen. Zij kennen de leefwereld van gezinnen in armoede echter onvoldoende. De onderwijsinhoud gaat vaak over de hoofden van kansarme leerlingen heen. Arme ouders en kinderen worden onvoldoende betrokken bij het schoolgebeuren.
Het onderwijs is nochtans dé hefboom om uit armoede te geraken.

Gezondheid

De levensjaren in goede gezondheid ligt bij laaggeschoolden, die meer in kansarmoede leven, ongeveer 15 jaar lager dan bij hooggeschoolden. Mensen in armoede leven 4 à 5 jaar minder lang dan anderen.

 

Voor meer info: zie websites.